Ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ (doc)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ (pdf)