Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2022_04_13-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας

2022_04_13_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022

2022_04_13_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022

Δήλωση κρίσης υπεραριθμίας (αρχείο .docx)

Δήλωση κρίσης υπεραριθμίας (αρχείο .pdf)

Δήλωση προτιμήσεων εκπαιδευτικών του ΓΕ.Ε.Λ. Βελλάς (αρχείο .docx)

Δήλωση προτιμήσεων εκπαιδευτικών του ΓΕ.Ε.Λ. Βελλάς (αρχείο .pdf)