Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών και υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών

29 Απριλίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

* Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έως 20 σχολικές μονάδες, ανεξάρτητα αν υπάρχει κενό σε αυτές, διότι […]

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

28 Απριλίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

ΕΞΕ – 46845 – 2022 – Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΝ 2022_ΑΔΑ Ψ3ΦΡ4653ΠΩ-090

Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και υποβολή αιτήσεων για άρση υπεραριθμίας

19 Απριλίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2022_04_19-Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Ανακοινοποίηση στο ορθό) 2022_04_19_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022 2022_04_19_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022 Δήλωση προτιμήσεων (.doc) […]

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

19 Απριλίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/) , μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 19/4/2022 […]