Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών και υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών

* Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έως 20 σχολικές μονάδες, ανεξάρτητα αν υπάρχει κενό σε αυτές, διότι υπάρχει περίπτωση να προκύψει κενό σε κάποιο σχολείο λόγω βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικού με οργανική θέση στο σχολείο αυτό.

2022_04_29-Αιτήσεις για βελτίωση, οριστική

2022_04_29_Ειδική Αγωγή Κενά 2022

2022_04_29_Κενά 2022

Δήλωση προτιμήσεων (.doc)

Δήλωση προτιμήσεων (.pdf)