Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 28/29-04-2022 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 28 – 29-04-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 28 – 29-04-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ- COVID ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ