Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και υποβολή αιτήσεων για άρση υπεραριθμίας

2022_04_19-Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

2022_04_19_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022

2022_04_19_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022

Δήλωση προτιμήσεων (.doc)

Δήλωση προτιμήσεων (.pdf)