Ανακοίνωση υπεράριθμων και άρση υπεραριθμίας

2021_05_14-Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2021_05_10_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021

2021_05_10_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021

Δήλωση προτιμήσεων (doc)

Δήλωση προτιμήσεων (pdf)