Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα σχολεία που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι μέχρι και την Παρασκευή 12/04/2024

α) μέσω της «Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτήσεων Εκπαιδευτικών» της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dide.ioa.sch.gr/pysdeapp/ (επιλογή ΑΙΤΗΣΕΙΣ -> ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ)

β) με τη συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης-δήλωσης και την αποστολή της με e-mail στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση pysde@dide.ioa.sch.gr

 

2024_04_-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας

2024_04_-Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2024

2024_04_-Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2024

Δήλωση κρίσης υπεράριθμου εκπαιδευτικού (pdf)

Δήλωση κρίσης υπεράριθμου εκπαιδευτικού (docx)