Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

28 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2023 και ώρα 16: 00. Κατεβάστε το έγγραφο της τροποποίησης της πρόσκλησης: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0   Σημαντική παρατήρηση: Όσοι των υποψηφίων […]

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 10206/08-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΔ46ΜΤΛΗ-7ΚΧ) προκήρυξης – πρόσκλησης με θέμα: «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

28 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

90Ω546ΜΤΛΗ-0ΔΚ Τροποποίηση Προκήρυξης – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διευθυντές   Σημαντική παρατήρηση: Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και κάποια ή […]

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ περιόδου 2022 A

22 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Η  Δ/νση    Δ.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου 2022 A, μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά  από τη Δ/νση Δ.Ε. Ιωαννίνων (Ανεξαρτησίας 146Α & […]