Πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών για την πλήρωση ωρομισθίων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΠΕ81

28 Δεκεμβρίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ΠΕ81 Η εκπαιδευτικός οφείλει  να παρουσιαστεί στη ΔΔΕ Ιωαννίνων τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου […]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

28 Δεκεμβρίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους και αναγράφονται στον πίνακα με βάση την σειρά κατάταξής τους στον οικείο […]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ81-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΔΕΜ) 2023-2024-ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

21 Δεκεμβρίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

Mέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00  πρέπει να γνωστοποιηθεί στη ΔΔΕ Ιωαννίνων  η αποδοχή ή όχι τη πρόσληψης  και στην περίπτωση αποδοχής να […]