Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Η Δ/νση Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις αδιόριστων εκπ/κων που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως ωρομίσθιοι στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2009-2010, από 04/09/2009 μέχρι και 11/09/2009.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά τις παραπάνω ημερομηνίες στα γραφεία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων (Ανεξαρτησίας 146Α και Φιλικής Εταιρείας)  από 09:00 έως 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την αίτηση να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο, βιογραφικό σημείωμα και οι τρίτεκνοι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εκγύκλιος Π.Δ.Σ.

Αίτηση