Ρόλος και δράσεις Συνηγόρου του Παιδιού – Ομάδα Εφήβων Συμβούλων

Ο Συνήγορος του Παιδιού απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον πλαισίωσης της νέας Ομάδας Εφήβων Συμβούλων για τη διετία 2011-2012.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μαθητές – μαθήτριες που έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1994 και 1997 για συμμετοχή στη νέα 20μελή Ομάδα Εφήβων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  oes@synigoros.gr μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011. Το κείμενο της πρόσκλησης και της αίτησης είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο www.0-18.gr.

Σας επισυνάπτουμε την Ανακοίνωση – Πρόσκληση.