Τροποποίηση πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014 τ.Α΄), περί κατάταξης των υποψηφίων που κατέστησαν πτυχιούχοι μετά από συμμετοχή στην ίδια εξεταστική περίοδο – Περίοδος Υποβολής Ενστάσεων/Δηλώσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2014-2015 ΒΑΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΑΔΑ_ΩΙΑΛ9-Υ5Ψ)

2015-01-20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ