Επιμορφωτική συνάντηση στο ΕΚΦΕ

Νέα επιμορφωτική συνάντηση στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων για καθηγητές ΠΕ04 με θέμα «Μελέτη των κυμάτων».

  • Δευτέρα 21/3/2016, 12:45,
  • Δευτέρα 21/3/2016, 18:00,
  • Τρίτη 22/3/2016, 12:45.

Η συνάντηση θα είναι χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών