Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών Π.Δ.Σ. 2009-2010

Ανακοινώθηκαν από την ΔΔΕ Ιωαννίνων οι πίνακες κατάταξης ωρομισθιίων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα  Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχ. έτους 2009-2010 .Η κατάρτιση των πινάκων έγινε με κριτήριο την ημερομηνία κτήσης πτυχίου. Σε περίπτωση ταύτισης λαμβάνεται ως δευτερεύων κριτήριο ο βαθμός πτυχίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση μέχρι την Παρασκευή 16-10-2009 στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Νομού Ιωαννίνων.

Πίνακες κατάταξης
Διάφορες Ειδικότητες