ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2016-17

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων)  που αναφέρονται  στο επισυπτόμενο Excel  να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Ιωαννίνων  την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, σύμφωνα με την κατανομή ωρών.

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Αναπληρωτών

Για να δείτε τους υποψηφίους πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ

Για να δείτε την κατανομή ωρών πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΑΕ-1

Για να εκτυπώσετε τη δήλωση τοποθέτησης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016-2017