Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π.

Προκειμένου να στελεχωθούν οι Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες  της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων και σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 8 της αριθ. 180647/ΓΔ4/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3502/τ.Β/31-10-2016), καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων καθώς και όσοι δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, να υποβάλλουν αιτήσεις, εφόσον το επιθυμούν, για τις σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π., στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και αύριο 10-01-2017.

Η διάθεση ή η συμπλήρωση ωραρίου στις Δ.Υ.Ε.Π. γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αφού συνεκτιμηθούν τα προσόντα της παρ. 3 του αρθ. 8 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

2017_01_09-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος