Αποστολή προφορικής βαθμολογίας Α' τετραμήνου & στοιχείων αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση

Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 23159 /ΣΤ4/24-2-2011 παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία των εξής δύο ηλεκτρονικών αρχείων:

α) προφορικής βαθμολογίας Α΄ τετραμήνου μαθητών Γ’ Τάξης Ημερησίου και Δ’ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και αποφοίτων και

β) αιτήσεων – δηλώσεων όλων των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μετά τη δημιουργία των ηλεκτρονικών αρχείων, θα πρέπει αυτά να αποσταλούν την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου με ftp στο Υπουργείο Παιδείας.