Διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009)

Δείτε τα εξής σχετικά με το θέμα έγγραφα:
Δελτίο Τύπου
Αίτηση
Νοσοκομεία αρμόδια για πιστοποίηση και κωδικοί παθήσεων