Διαγωνισμός πειραμάτων Arduino

Το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 ώρα 9:00 διοργανώνεται στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων μαθητικός διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από Λύκεια της ΠΕ Ιωαννίνων. Στο διαγωνισμό αυτό οι μαθητές θα εκτελέσουν 4 πειράματα χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή Arduino με τον υπερηχητικό αισθητήρα. Συγκεκριμένα κάθε μαθητής θα εκτελέσει 2 πειράματα προσδιορισμού επιτάχυνσης αμαξιδίου, ένα πείραμα για τη διαπίστωση της αρχής διατήρησης της ορμής και ένα πείραμα για τον προσδιορισμό της ταχύτητας του ήχου.

Τα πειράματα θα γίνονται ομαδικά και κάθε ομάδα θα αποτελείται από 2 μαθητές του ίδιου σχολείου. Θα δοθούν τρία βραβεία και έπαινοι. Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να στείλουν στο ΕΚΦΕ τα ονόματα των μαθητών του σχολείου τους που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος μέχρι την Τρίτη 2 Μαΐου.

Arduino competition