Υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Για να δείτε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2017-1

 

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

Για να δείτε αίτηση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΙΤΗΣΗ