ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2017

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2017

Για να δείτε τον πίνακα με τα Εξεταστικά Κέντρα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΜΑΪΟΣ 2017