ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

2017 07_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΠΑ_ΟΥΜ_ΤΕΛΙΚΟ_signed-1