Ανακοινοποίηση στο ορθό – Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας της τελικής βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. που υπέβαλαν αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, ταξινομημένος σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων σε όλα τα κριτήρια με βάση την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι που οριστικά έχουν γίνει δεκτή στη διαδικασία και προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής.

Η κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα θα γίνεται από σήμερα 19/07/2017 μέχρι 21/07/2017

2017-07-19-ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ