Πενήντα (50) ωρών – Εξ αποστάσεως – Aσύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Δωρεάν ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση διάρκειας πενήντα (50) ωρών με θέμα:

«Επιμόρφωση στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού».

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο (26/2/2018  έως 13/5/2018) απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ τους Δ/ντές/ντριες & εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας  (μόνιμοι – αναπληρωτές) σε οποιονδήποτε τύπο σχολικής μονάδας.

Οι εκπαιδευτικοί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα έχουν στη διάθεσή τους ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (και σε αρχεία .pdf), προκειμένου να το μελετούν σε τόπο & χρόνο που θα καθορίζουν οι ίδιοι.

Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και στην παραπάνω επιμόρφωση δεν δημιουργεί υπηρεσιακές υποχρεώσεις, είναι εθελοντική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο και χωρίς καμία αμοιβή για τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω εξ αποστάσεως – ασύγχρονη επιμόρφωση παρακαλούνται να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ μια απλή Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στη φόρμα

ΕΔΩ  https://goo.gl/BtNPfB  για την Δευτεροβάθμια

ή

 ΕΔΩ https://goo.gl/76YYHf για την Πρωτοβάθμια

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο ή  ΕΔΩ: https://goo.gl/L78yyU

Σε όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται, θα δοθεί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης. Η βεβαίωση θα χορηγηθεί, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός ολοκληρώσει επιτυχώς τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.