ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ _2018

Για να δείτε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

2018_5_18_Φ_251_82181_Α5_ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ _2018_ΜΕ ΑΔΑ

 

Για να δείτε την Προκήρυξη της ΕΛΑΣ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΩΝΒ54653ΠΣ-7ΝΧ-1ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-19_ ΑΔΑ ΩΩΒ0465ΧΘ7-Ω1Ν-1