ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Για να δείτε την προκήρυξη για τους Δ/ντές ΣΔΕ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Διευθυντές ΣΔΕ

Για να δείτε την προκήρυξη για τους Υποδ/ντές ΣΔΕ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Υποδιευθυντές ΣΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ