Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και Πελοποννήσου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021

13 Οκτωβρίου 2020 Μαργαρίτης Παππάς 0

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου. Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021

13 Οκτωβρίου 2020 Μαργαρίτης Παππάς 0

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου. Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Για να δείτε την προκήρυξη για τους Δ/ντές ΣΔΕ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο Διευθυντές ΣΔΕ Για να δείτε την προκήρυξη για τους Υποδ/ντές ΣΔΕ πατήστε […]

Τελικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών μετά από την ψηφοφορία

20 Σεπτεμβρίου 2016 Δημήτρης Σκούρτης 0

Αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας τον τελικό πίνακα μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, μετά τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας. Οι εκπαιδευτικοί που […]

Τελικός αναμορφωμένος πινάκας υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

15 Σεπτεμβρίου 2016 Δημήτρης Σκούρτης 0

Από την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων ανακοινώνονται οι πίνακες  των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών μονάδων  που πληρούν τα κριτήρια τα απαραίτητα κριτήρια για […]