Τοποθετήσεις ΠΕ02 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ), εξατομικευμένης και εξειδικευμένης

ΠΡΑΞΗ 19 – 06.09.2018 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

τοποθετηση εξατ.docx ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

τοποθετηση εξειδικευμενης