Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης

Οι αιτήσεις απόσπασης θα γίνονται από Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010, έως και Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010, από 09.00 έως 14.00, ως εξής:

  1. Οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση σε σχολεία του Ν. Ιωαννίνων, θα υποβάλλουν την αίτησή τους στο γραφείο της οργανικής τους θέσης.
  2. Οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως εξής:
    1. Οι εκπαιδευτικοί που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ι, στο 2ο Γραφείο Δ.Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων
    2. Οι εκπαιδευτικοί που το επώνυμό τους αρχίζει από Κ έως και Ν, στο 1ο Γραφείο Δ.Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων
    3.  Οι εκπαιδευτικοί που το επώνυμό τους αρχίζει από Ξ έως και Ω, στη Δ.Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων

Οι εκπαιδευτικοί των τεχνικών ειδικοτήτων (ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ) στο Γραφείο Ε.Ε. Ν. Ιωαννίνων