ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2019. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη νέα διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄). Υπάρχει Προθεσμία.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ 2019 με ΑΔΑ_signed

Για να κατεβάσετε την γενική αίτηση (δύο πρώτες σελίδες) που περιέχει και τα μουσικά τμηματα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ 2019 ME ΜΟΥΣΙΚΑ