Πρόσκληση 423 εκπαιδευτικών, εγγεγραμμένων στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 για Διορισμό

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόσκληση 423 Μον. Διορισμών άρ. 73 ν. 4589-2019 (Με αίτηση)