Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΥΑ πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4

Για να δείτε την Αίτηση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Αίτηση υποβολής

Για να δείτε την ΦΕΚ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους

ΦΕΚ 13_1ΕΑ

ΦΕΚ 14_2ΕΑ