Απόφαση οργανικών και προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σύμφωνα με την Φ.ΠΥΣΔΕ/Β/4300/28-05-2024 Απόφαση θα αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις στις 30/06/2024

2024-05-28-Απόφαση τοποθετήσεων