Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων ΤΕΦΑΑ σχ. ετ. 2018-19

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Για να δείτε τη βαθμολογία των αγωνισμάτων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ