Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

20190524 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΔΕ ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ

Για να δείτε την αιτηση για ΤΕ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

20190524 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ 4ΕA ΤΕ

Για να δείτε την αίτηση για ΔΕ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

20190524 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ 5ΕΑ ΔΕ