ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2.pdf

Για να δείτε την αίτηση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΙΤΗΣΗ απόσπασης σε φορείς