Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων στους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και οι οποίοι  υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις κενές αυτές θέσεις μέχρι και την Πέμπτη 22/08/2019 και ώρα 11.00 π.μ.

2019-08-19_Ανακοίνωση τοποθετήσεων και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων

2019-08-19_Pin_kenwn_sympliromatikes_2019

Δήλωση προτιμήσεων για συμπληρωματική τοποθέτηση