Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου, προσωρινή τοποθέτηση, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

2019-08-19-Ανακοίνωση για πτ, συμπλήρωση, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

2019-08-19-Λειτουργικά κενά

Δήλωση προτιμήσεων (pdf)

Δήλωση προτιμήσεων (.doc)