Συμμετοχή στη 13η Διεθνή Έκθεση για την εκπαίδευση

Στις 11-13 Μαρτίου 2011 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας πραγματοποιείται η 13η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση και την Εργασία και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.