Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτή τακτικού προϋπολογισμού ΔΔΕ Ιωαννίνων

Για να δείτε την απόφαση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτή τακτικού προϋπολογισμού