Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων για την κενή θέση Δ/ντή του Πρότυπου Γ/σιου Ζωσιμαίας Σχολής

2019-12-11-Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα

2019-12-11-ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ