Πίνακες αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Από 13-1-2020 μέχρι και 17-1-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις στην υπηρεσία μας, για να γίνει η διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων.

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2019-20