Αίτηση κατάθεσης Δικαιολογητικών προς την Δ/νση Β’/θμιας για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών υποψηφίων εκπ/κών  της προκήρυξης 2ΓΕ του ΑΣΕΠ, στη Δ/νση Β’θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

20191224_ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ._ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΑΙΘ_1ΓΕ__2ΓΕ

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

20191224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟ. ΥΠΑΙΘ (1ΓΕ & 2ΓΕ) ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών στις Δ/νσεις Β΄/θμιας είναι ανεξάρτητη διαδικασία από την ηλεκτρονική αίτηση προς τον ΑΣΕΠ.

Δεν χρειάζεται να προηγηθεί η υποβολή αίτησης στον ΑΣΕΠ για να κατατεθούν τα δικαιολογητικά στις Δ/νσεις Β΄/θμιας (ενημέρωση του  ΟΠΣΥΔ).

Η ενημέρωση του ΟΠΣΥΔ με τα καινούργια δικαιολογητικά δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την αίτηση στον ΑΣΕΠ και θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.