Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου Ανατολής από Ιωάννινα προς Θεσσαλονίκη από 26 έως 28 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ