Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-20

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

30239_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠ_ΚΠπ_2019_20_ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο

Για να δείτε τον ορισμό τμημάτων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΠΠ 2019-2020_Ψ4ΛΧ46ΜΤΛΗ-4ΓΥ

Για να δείτε την υπουργική απόφαση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΥΑ_ΚΠπ_2019_20_ΩΖ1246ΜΤΛΗ-ΙΤΧ