Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6/4/2020 έως 10/4/2020

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2019-20_ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ

Για να δείτε τον πίνακα κενών ανά περιοχή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΚΕΝΑ ανά περιοχή

Για να δείτε τον πίνακα κενών ανά ΚΕΣΥ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΕΠ_ΚΕΝΑ ανά ΚΕΣΥ

Για να δείτε την αίτηση μετάθεσης πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Αίτηση Μετάθεσης_ΕΕΠΕΒΠ