ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το σχ έτος 2020-21

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_signed

Για να δείτε την αίτηση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠΕΒΠ