Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

2020_6_23_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_Ε_Κ_ΕΙΔΙΚΩΝ_2020

Για να δείτε το Διαβιβαστικό πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΞΕ – 81424 – 2020 – Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)-2