Τροποποίηση της Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Για να δείτε την απόφαση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Τροποποίηση της Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Ω5ΖΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤΦ